Опис ключових змін до проекту оновленої програми

Опис ключових змін до проекту оновленої програми

Робоча група висловлює вдячність усім небайдужим, хто взяв участь в обговоренні програми «Мистецтво», що свідчить про усвідомлення дописувачами важливості цього навчального предмету в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу і бажання удосконалити його зміст.
Робочою групою здійснено такі опрацювання змісту і структури навчальної програми «Мистецтво. 5- 9 кл». У Пояснювальній записці визначено завдання предмету, які реалізують мету базової середньої освіти; введено розділ «Компетентнісний потенціал предмету», де розкрито можливості мистецтва у формуванні ключових компетентностей; окреслено особливості уведення в освітній процес уроків мистецтва наскрізних змістових ліній; схарактеризовано предметну мистецьку компетентність.
В основному змісті навчальної програми ретельно доопрацьовано розділ «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів», а саме: вимоги до учнів згруповано у відповідності до компетентнісних компонентів (знаннєвий, діяльнісний, оцінно-ціннісний), рельєфно прописано оцінно-ціннісний компонент, уважно доопрацьовані усі вимоги програми з образотворчого мистецтва відповідно до коментарів дописувачів.
Робочою групою також опрацьовано 131 коментар, що надійшов на платформу EdEra. З них взято до розгляду і внесено відповідні зміни у змісті програми 6 коментарів, враховано повністю - 11, враховано частково 13; винесено на обговорення - 2. Більшість коментарів не враховано за відсутності конкретних пропозицій щодо власне змісту програми. Дописувачі у переважній більшості «спілкувалися» між собою (проблема - відповідь), висловлюючи своє незадоволення перевантаженістю програми (хоча, по суті, усі заявлені зауваження стосувалися підручників, а не змісту програми) або емоційно роздумуючи на теми методики викладання мистецтва.
На обговорення винесено 1 дискусійне питання, що стосується особливостей опанування образотворчого мистецтва у 6 класі, а саме:пропонується переглянути черговість вивчення жанрів - розпочати навчання у 6 класі зі знайомства із жанром «натюрморт».
«Хоча натюрморт один із складних жанрів, але художні навички базуються на відтворенні саме натюрморту. Усі олімпіадні завдання, що починаються у жовтні місяці мають обов'язкове завдання - натюрморт. Необхідно давати цей розділ на початку навчального року в 6 класі!»
«Ознайомлення з жанрами образотворчого мистецтва, на мою думку, потрібно починати з теми "Натюрморт", а не з "Анімалістичний жанр". Тобто, пропоную: розділ "Жанри образотворчого мистецтва" починати з теми "Натюрморт"».</i>

Детальна таблиця з коментарями до програм та зворотнім зв’язком модераторів

Для того, щоб детально ознайомитися з врахованими/неврахованими коментарями дописувачів на EdEra під час першого етапу обговорення, перейдіть за посиланням.