6 клас

Жанри образотворчого мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає особливості анімалістичного і пейзажного жанрів;

 • знає елементарну будову тварин,

 • знає види пейзажів;

 • знає закони лінійної та повітряної перспективи;

 • знає послідовність зображення тварин та пейзажу

Діяльнісний компонент

 • створює образи тварин на площині та об’ємні, у статиці та динаміці;

 • передає простір засобами лінійної та повітряної перспективи;

 • дотримується законів композиції під час виконання творчих робіт

Оцінно-ціннісний компонент

 • усвідомлює відповідальність людини за збереження природного середовища свого краю, України та планети;

 • висловлює та аргументує своє ставлення до творів анімалістичного та пейзажного жанрів

Анімалістичний жанр.

Пейзаж

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

 • знає види портрету та особливості портретного жанру;

 • знає елементарну будову та пропорційні особливості голови та фігури людини

Діяльнісний компонент

 • створює образ людини на площині та в об'ємі;

 • виконує начерки голови та постаті людини з натури, з пам'яті, за уявою ;

 • зображує фігуру людини у статиці та динаміці;

 • відтворює міміку, емоційні стани людини ;

 • застосовує художні прийоми для створення шаржів, карикатур;

Оцінно-ціннісний компонент

 • висловлює судження щодо творів портретного жанру різних видів, стилів, епох;

 • усвідомлює цінність поваги, розуміння, шанобливого ставлення до людини.

 • висловлює ціннісні ставлення щодо ролі портретів, як культурного надбання людства

Портретний жанр

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

 • знає і розуміє особливості побутового жанру і натюрморту;

 • знає і розуміє закони зображення інтер’єру

Діяльнісний компонент

 • виконує пошукові ескізи варіантів композиції натюрморту;

 • дотримується послідовності зображення натюрморту;

 • зображує натюрморти в різних видах ОБМ та стилях

 • відтворює сцени з повсякденного життя людей у сюжетно-тематичних і декоративних композиціях;

 • застосовує різні техніки та матеріали у процесі виконання творчих робіт

Оцінно-ціннісний компонент

 • висловлює ціннісні ставлення щодо творів образотворчого мистецтва, які відображають життя та побут різних верств населення минулого та сучасності

 • усвідомлює загальнолюдські, естетичні та художні цінності, транслятором яких є образотворче мистецтво.

Побутовий жанр.

Натюрморт

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

 • знає і розумі особливості історичного, міфологічного, релігійного, батального жанрів;

 • знає та розуміє особливості засобів художньої виразності різних видів мистецтв;

Діяльнісний компонент

 • уміє виділяти композиційний центр в сюжетно-тематичній картині

 • використовує різні техніки для створення сюжетно-тематичні композиції в історичному, батальному, релігійному, міфологічномуо жанрах;

Оцінно-ціннісний компонент

 • використовує різні техніки для створення сюжетно-тематичні композиції в історичному, батальному, релігійному, міфологічномуо жанрах;

 • висловлює судження щодо творів мистецтва вітчизняного та світового значення.

Жанри: історичний, міфологічний, релігійний, батальний

Наприкінці 6 класу учень/учениця виявляє здатність:

 • інтерпретувати твори образотворчого мистецтва різних жанрів;

 • виконувати творчі роботи у різних жанрах образотворчого мистецтва;

 • розуміти зв’язок образотворчого мистецтва з гуманітарними та природничими дисциплінами,

 • застосовувати міжпредметні компетентності у творчій діяльності;

 • висловлювати оцінні судження щодо творів образотворчого мистецтва різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до художньої діяльності, брати участь у дискусіях з приводу мистецтва,

 • аргументувати власну думку, поважати думки інших;

 • проявляти активність у процесі пізнання образотворчого мистецтва, використовувати у пошуковій діяльності різні джерела інформації

comments powered by HyperComments