6 клас

Жанри образотворчого мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
Зміст навчального матеріалу
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає особливості анімалістичного і пейзажного жанрів;
 • знає елементарну будову тварин,
 • знає види пейзажів;
 • знає закони лінійної та повітряної перспективи;
 • знає послідовність зображення тварин та пейзажу
Діяльнісний компонент
 • створює образи тварин на площині та об’ємні, у статиці та динаміці;
 • передає простір засобами лінійної та повітряної перспективи;
 • дотримується законів композиції під час виконання творчих робіт
Оцінно-ціннісний компонент
 • усвідомлює відповідальність людини за збереження природного середовища свого краю, України та планети;
 • висловлює та аргументує своє ставлення до творів анімалістичного та пейзажного жанрів
Анімалістичний жанр.
Пейзаж
Учень/учениця
Знаннєвий компонент:
 • знає види портрету та особливості портретного жанру;
 • знає елементарну будову та пропорційні особливості голови та фігури людини
Діяльнісний компонент
 • створює образ людини на площині та в об'ємі;
 • виконує начерки голови та постаті людини з натури, з пам'яті, за уявою ;
 • зображує фігуру людини у статиці та динаміці;
 • відтворює міміку, емоційні стани людини ;
 • застосовує художні прийоми для створення шаржів, карикатур;
Оцінно-ціннісний компонент
 • висловлює судження щодо творів портретного жанру різних видів, стилів, епох;
 • усвідомлює цінність поваги, розуміння, шанобливого ставлення до людини.
 • висловлює ціннісні ставлення щодо ролі портретів, як культурного надбання людства
Портретний жанр
Учень/учениця
Знаннєвий компонент:
 • знає і розуміє особливості побутового жанру і натюрморту;
 • знає і розуміє закони зображення інтер’єру
Діяльнісний компонент
 • виконує пошукові ескізи варіантів композиції натюрморту;
 • дотримується послідовності зображення натюрморту;
 • зображує натюрморти в різних видах ОБМ та стилях
 • відтворює сцени з повсякденного життя людей у сюжетно-тематичних і декоративних композиціях;
 • застосовує різні техніки та матеріали у процесі виконання творчих робіт
Оцінно-ціннісний компонент
 • висловлює ціннісні ставлення щодо творів образотворчого мистецтва, які відображають життя та побут різних верств населення минулого та сучасності
 • усвідомлює загальнолюдські, естетичні та художні цінності, транслятором яких є образотворче мистецтво.
Побутовий жанр.
Натюрморт
Учень/учениця
Знаннєвий компонент:
 • знає і розумі особливості історичного, міфологічного, релігійного, батального жанрів;
 • знає та розуміє особливості засобів художньої виразності різних видів мистецтв;
Діяльнісний компонент
 • уміє виділяти композиційний центр в сюжетно-тематичній картині
 • використовує різні техніки для створення сюжетно-тематичні композиції в історичному, батальному, релігійному, міфологічномуо жанрах;
Оцінно-ціннісний компонент
 • використовує різні техніки для створення сюжетно-тематичні композиції в історичному, батальному, релігійному, міфологічномуо жанрах;
 • висловлює судження щодо творів мистецтва вітчизняного та світового значення.
Жанри: історичний, міфологічний, релігійний, батальний
Наприкінці 6 класу учень/учениця виявляє здатність:
 • інтерпретувати твори образотворчого мистецтва різних жанрів;
 • виконувати творчі роботи у різних жанрах образотворчого мистецтва;
 • розуміти зв’язок образотворчого мистецтва з гуманітарними та природничими дисциплінами,
 • застосовувати міжпредметні компетентності у творчій діяльності;
 • висловлювати оцінні судження щодо творів образотворчого мистецтва різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до художньої діяльності, брати участь у дискусіях з приводу мистецтва,
 • аргументувати власну думку, поважати думки інших;
 • проявляти активність у процесі пізнання образотворчого мистецтва, використовувати у пошуковій діяльності різні джерела інформації
Copy link