8 клас

Мистецтво в культурі минулого

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
Зміст навчального матеріалу
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає та розуміє особливості стилів і напрямів мистецтва (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс);
 • знає вітчизняні архітектурні пам’ятки стародавніх епох;
Діяльнісний компонент
 • уміє порівнювати твори різних видів мистецтва певного стилю чи напряму (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс);
 • використовує різні художні матеріали у зображенні архітектурних споруд і виконує живописні та графічні композиції у різних стилях;
 • застосовує набуті знання і вміння у художньо-творчій діяльності, при виконанні проектів;
 • використовує спеціальну термінологію під час колективних обговорень явищ мистецтва
Оцінно-ціннісний компонент
 • усвідомлює необхідність збереження мистецької спадщини рідного краю та світу.
 • оцінює та висловлює власне судження щодо творів мистецтва.
Стилі та напрями мистецтва
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає і розуміє особливості стилів і напрямів мистецтва (бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм);
Діяльнісний компонент
 • уміє інтерпретувати та порівнювати твори мистецтва різних стилів і напрямів;
 • виконувати ескізи, композиції, театралізації;
 • застосовує знання і вміння щодо стилів і напрямів мистецтва у художньо-творчій діяльності, при виконанні індивідуальних і групових проектів;
 • застосовує спеціальну термінологію в процесі міжособистісного спілкування
Оцінно-ціннісний компонент
 • усвідомлює цінність історичної та мистецької спадщини України та світу.
 • обґрунтовує судження щодо ролі людини
 • у створенні та збереженні культурної спадщини свого народу та людства.
Стилі та напрями мистецтва (продовження)
Наприкінці 8 класу учень/учениця виявляє здатність
 • інтерпретувати зміст творів мистецтва різних видів і стилів відповідно до соціокультурного контексту;
 • розробляти індивідуальні та колективні проекти з мистецтва різних епох;
 • застосовувати зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій діяльності;
 • висловлювати особистісно-ціннісне ставлення щодо мистецтва різних стилів, виявляти комунікативні вміння в процесі обговорення різних явищ мистецтва в групах, виконувати проекти з мистецтва;
 • здійснювати самостійну пошукову діяльність щодо мистецтва різних стилів, використовувати музейні матеріали
Copy link