8 клас

Мистецтво в культурі минулого

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає та розуміє особливості стилів і напрямів мистецтва (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс);

 • знає вітчизняні архітектурні пам’ятки стародавніх епох;

Діяльнісний компонент

 • уміє порівнювати твори різних видів мистецтва певного стилю чи напряму (античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс);

 • використовує різні художні матеріали у зображенні архітектурних споруд і виконує живописні та графічні композиції у різних стилях;

 • застосовує набуті знання і вміння у художньо-творчій діяльності, при виконанні проектів;

 • використовує спеціальну термінологію під час колективних обговорень явищ мистецтва

Оцінно-ціннісний компонент

 • усвідомлює необхідність збереження мистецької спадщини рідного краю та світу.

 • оцінює та висловлює власне судження щодо творів мистецтва.

Стилі та напрями мистецтва

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає і розуміє особливості стилів і напрямів мистецтва (бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм);

Діяльнісний компонент

 • уміє інтерпретувати та порівнювати твори мистецтва різних стилів і напрямів;

 • виконувати ескізи, композиції, театралізації;

 • застосовує знання і вміння щодо стилів і напрямів мистецтва у художньо-творчій діяльності, при виконанні індивідуальних і групових проектів;

 • застосовує спеціальну термінологію в процесі міжособистісного спілкування

Оцінно-ціннісний компонент

 • усвідомлює цінність історичної та мистецької спадщини України та світу.

 • обґрунтовує судження щодо ролі людини

 • у створенні та збереженні культурної спадщини свого народу та людства.

Стилі та напрями мистецтва (продовження)

Наприкінці 8 класу учень/учениця виявляє здатність

 • інтерпретувати зміст творів мистецтва різних видів і стилів відповідно до соціокультурного контексту;

 • розробляти індивідуальні та колективні проекти з мистецтва різних епох;

 • застосовувати зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій діяльності;

 • висловлювати особистісно-ціннісне ставлення щодо мистецтва різних стилів, виявляти комунікативні вміння в процесі обговорення різних явищ мистецтва в групах, виконувати проекти з мистецтва;

 • здійснювати самостійну пошукову діяльність щодо мистецтва різних стилів, використовувати музейні матеріали

comments powered by HyperComments