5 клас

Види мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
Зміст навчального матеріалу
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • розуміє основні засоби музичної виразності, їх роль у створенні музичного образу;
 • називає характерні ознаки вокальної та інструментальної музики;
 • знає види та засоби художньої виразності графіки, живопису, скульптури;
 • особливості народних пісень і танців, зв’язок народної і професійної музики;
 • знає види орнаментів і символіку кольорів;
Діяльнісний компонент
 • виконує пісні, зокрема з елементами театралізації, ритмічним супроводом;
 • порівнювати та інтерпретувати зміст прослуханих вокальних та інструментальних творів програмної та непрограмної музики;
 • розрізняти тембри співацьких голосів, українських народних інструментів,
 • аналізує та порівнює тембри інструментів симфонічного оркестру;
 • створює композиції з графіки, живопису, скульптури, використовуючи різні техніки та матеріали;
 • застосовує правила симетрії та ритму під час створення декоративних композицій
 • відтворює природну форму тварин у різних художніх техніках.
 • уміло добирає формат і варіанти розташування елементів композиції, передає плановість;
Оцінно-ціннісний компонент
 • виявляє емоційно-ціннісне ставлення до народного і професійного мистецтва;
 • висловлює судження про загальнолюдські, естетичні та художні цінності, транслятором яких є мистецтво;
 • усвідомлює українську культурну ідентичність, виявляє шану до мистецького надбання українського народу і гордість за нього,
 • пропагує національну культури через власну художньо-творчу діяльність
Народне і професійне мистецтво
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає і розуміє особливості взаємодії різних видів мистецтва (музики, образотворчого мистецтва, архітектури, літератури тощо) та специфіку синтетичного мистецтва (хореографія, театр, цирк, кіно);
Діяльнісний компонент
 • інтерпретує образний зміст творів різних видів мистецтва та порівнює засоби його втілення;
 • добирає тематичні мистецькі колекції, передає зміст музичних образів у малюнках;
 • уміє відтворювати художні образи у різних видах мистецтва;
Оцінно-ціннісний компонент
 • висловлює ціннісне ставлення до творів різних видів мистецтва;
 • висловлює судження про загальнолюдські, естетичні та художні цінності, транслятором яких є твори різних видів мистецтва.
Взаємодія і синтез мистецтв
Наприкінці 5 класу учень/учениця виявляє здатність:
 • інтерпретувати зміст творів різних видів мистецтва, усвідомлюючи їх специфіку та взаємодію;
 • виконувати пісні з елементами театралізації
 • виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого мистецтва;
 • розуміти зв’язок різних видів мистецтва та застосовувати міжпредметні компетентності у процесі художньо-творчої діяльності;
 • висловлювати власні судження про мистецтво, виявляти естетичне ставлення до мистецької діяльності, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу мистецтва, співпрацювати в малих і великих групах;
 • використовувати різні медіа ресурси та комп’ютерні технології у навчально-творчій діяльності
Copy link