5 клас

Види мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • розуміє основні засоби музичної виразності, їх роль у створенні музичного образу;

 • називає характерні ознаки вокальної та інструментальної музики;

 • знає види та засоби художньої виразності графіки, живопису, скульптури;

 • особливості народних пісень і танців, зв’язок народної і професійної музики;

 • знає види орнаментів і символіку кольорів;

Діяльнісний компонент

 • виконує пісні, зокрема з елементами театралізації, ритмічним супроводом;

 • порівнювати та інтерпретувати зміст прослуханих вокальних та інструментальних творів програмної та непрограмної музики;

 • розрізняти тембри співацьких голосів, українських народних інструментів,

 • аналізує та порівнює тембри інструментів симфонічного оркестру;

 • створює композиції з графіки, живопису, скульптури, використовуючи різні техніки та матеріали;

 • застосовує правила симетрії та ритму під час створення декоративних композицій

 • відтворює природну форму тварин у різних художніх техніках.

 • уміло добирає формат і варіанти розташування елементів композиції, передає плановість;

Оцінно-ціннісний компонент

 • виявляє емоційно-ціннісне ставлення до народного і професійного мистецтва;

 • висловлює судження про загальнолюдські, естетичні та художні цінності, транслятором яких є мистецтво;

 • усвідомлює українську культурну ідентичність, виявляє шану до мистецького надбання українського народу і гордість за нього,

 • пропагує національну культури через власну художньо-творчу діяльність

Народне і професійне мистецтво

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає і розуміє особливості взаємодії різних видів мистецтва (музики, образотворчого мистецтва, архітектури, літератури тощо) та специфіку синтетичного мистецтва (хореографія, театр, цирк, кіно);

Діяльнісний компонент

 • інтерпретує образний зміст творів різних видів мистецтва та порівнює засоби його втілення;

 • добирає тематичні мистецькі колекції, передає зміст музичних образів у малюнках;

 • уміє відтворювати художні образи у різних видах мистецтва;

Оцінно-ціннісний компонент

 • висловлює ціннісне ставлення до творів різних видів мистецтва;

 • висловлює судження про загальнолюдські, естетичні та художні цінності, транслятором яких є твори різних видів мистецтва.

Взаємодія і синтез мистецтв

Наприкінці 5 класу учень/учениця виявляє здатність:

 • інтерпретувати зміст творів різних видів мистецтва, усвідомлюючи їх специфіку та взаємодію;

 • виконувати пісні з елементами театралізації

 • виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого мистецтва;

 • розуміти зв’язок різних видів мистецтва та застосовувати міжпредметні компетентності у процесі художньо-творчої діяльності;

 • висловлювати власні судження про мистецтво, виявляти естетичне ставлення до мистецької діяльності, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу мистецтва, співпрацювати в малих і великих групах;

 • використовувати різні медіа ресурси та комп’ютерні технології у навчально-творчій діяльності

comments powered by HyperComments