7 клас

Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає види, стилі архітектури;

 • розуміє особливості побудови інтер’єру та екстер’єру;

 • знає архітектурні пам'ятки свого регіону, України та світу;

 • знає регіональні особливості та розуміє символіку різних видів декоративно-прикладного мистецтва (розпис, кераміка, вишивка, писанкарство, витинанка, народна іграшка тощо);

Діяльнісний компонент

 • зображує архітектурні споруди за законами лінійної перспективи (екстер'єр, інтер'єр з пам'яті, за уявою);

 • створює ескізи проектів, макети ектер'єру та інтер'єру різних споруд;

 • використовує в декоративно-ужитковій діяльності символіку традиційної орнаментики та кольору;

 • виконує творчі роботи в різних техніках декоративно-прикладного мистецтва;

Оцінно-ціннісний компонент

 • усвідомлює фундаментальне значення народного мистецтва; та цінність особистого внеску у розвиток української культури;

 • висловлює емоційно-ціннісне ставлення щодо творів архітектури;

 • усвідомлює необхідність збереження пам’яток архітектури як художнього надбання людства.

Мистецтво в нашому житті

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

 • знає види дизайну (графічний, промисловий, ландшафтний);

 • формулює основні принципи дизайну;

Діяльнісний компонент

 • розробляє ескізи дизайну середовища;

 • проектує, моделює транспортні засоби, побутові предмети, на основі природних форм;

 • розробляє ескізи одягу з урахуванням національних традицій і сучасних тенденцій у моді;

 • розробляє ескізи для різних видів поліграфічної продукції;

 • використовує медіа технології у процесі створення дизайнерського продукту;

Оцінно-ціннісний компонент

 • усвідомлює роль сучасних тенденцій мистецтва у формуванні та розвитку культурного середовища України та світу;

 • робить висновки щодо необхідності власного творчого зростання у сфері дизайну.

Дизайн

Наприкінці 7 класу учень/учениця виявляє здатність:

 • самостійно інтерпретувати художні явища сучасності в єдності традицій і новаторства, розуміти їх зв’язки з природним, соціальним і культурним середовищами;

 • застосовувати набуті знання і вміння для творчої самореалізації у соціокультурній діяльності;

 • розуміти зв’язок образотворчого мистецтва з предметами інших освітніх галузей та застосовувати міжпредметні компетентності у процесі творчості;

 • висловлювати критичні судження щодо художніх явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументувати власну позицію під час дискусії, брати участь у культурному житті суспільства;

 • проявляти активність у процесі пізнання художніх явищ сучасності, використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні технології у творчо-пошуковій діяльності

comments powered by HyperComments