7 клас

Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
Зміст навчального матеріалу
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає види, стилі архітектури;
 • розуміє особливості побудови інтер’єру та екстер’єру;
 • знає архітектурні пам'ятки свого регіону, України та світу;
 • знає регіональні особливості та розуміє символіку різних видів декоративно-прикладного мистецтва (розпис, кераміка, вишивка, писанкарство, витинанка, народна іграшка тощо);
Діяльнісний компонент
 • зображує архітектурні споруди за законами лінійної перспективи (екстер'єр, інтер'єр з пам'яті, за уявою);
 • створює ескізи проектів, макети ектер'єру та інтер'єру різних споруд;
 • використовує в декоративно-ужитковій діяльності символіку традиційної орнаментики та кольору;
 • виконує творчі роботи в різних техніках декоративно-прикладного мистецтва;
Оцінно-ціннісний компонент
 • усвідомлює фундаментальне значення народного мистецтва; та цінність особистого внеску у розвиток української культури;
 • висловлює емоційно-ціннісне ставлення щодо творів архітектури;
 • усвідомлює необхідність збереження пам’яток архітектури як художнього надбання людства.
Мистецтво в нашому житті
Учень/учениця
Знаннєвий компонент:
 • знає види дизайну (графічний, промисловий, ландшафтний);
 • формулює основні принципи дизайну;
Діяльнісний компонент
 • розробляє ескізи дизайну середовища;
 • проектує, моделює транспортні засоби, побутові предмети, на основі природних форм;
 • розробляє ескізи одягу з урахуванням національних традицій і сучасних тенденцій у моді;
 • розробляє ескізи для різних видів поліграфічної продукції;
 • використовує медіа технології у процесі створення дизайнерського продукту;
Оцінно-ціннісний компонент
 • усвідомлює роль сучасних тенденцій мистецтва у формуванні та розвитку культурного середовища України та світу;
 • робить висновки щодо необхідності власного творчого зростання у сфері дизайну.
Дизайн
Наприкінці 7 класу учень/учениця виявляє здатність:
 • самостійно інтерпретувати художні явища сучасності в єдності традицій і новаторства, розуміти їх зв’язки з природним, соціальним і культурним середовищами;
 • застосовувати набуті знання і вміння для творчої самореалізації у соціокультурній діяльності;
 • розуміти зв’язок образотворчого мистецтва з предметами інших освітніх галузей та застосовувати міжпредметні компетентності у процесі творчості;
 • висловлювати критичні судження щодо художніх явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументувати власну позицію під час дискусії, брати участь у культурному житті суспільства;
 • проявляти активність у процесі пізнання художніх явищ сучасності, використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні технології у творчо-пошуковій діяльності
Copy link