7 клас

Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Зміст розділу:

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • орієнтується в особливостях музичної культури рідного краю;

 • називає видатних митців (композиторів, виконавців, мистецькі колективи тощо) рідного краю;

 • знає про аранжування в музичному мистецтві; наводить приклади аранжування в народній та академічній музиці;

 • наводить приклади відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;

Діяльнісний компонент

 • виконує пісні, створює вокальні та інструментальні імпровізації;

 • порівнює оригінальні музичні твори та варіанти їх обробок, аранжувань;

 • застосовує знання та вміння з аранжування народної музики у власній виконавській творчості

Оцінно-ціннісний компонент

 • аналізує твори музичного мистецтва, виявляє емоційно-ціннісне ставлення до них;

 • усвідомлює необхідність збереження художнього надбання людства.

Музичне мистецтво у нашому житті

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає і розуміє особливості музичних явищ ХХ-ХХІ ст.. (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня та ін.);

 • порівнює рок-оперу, мюзикл і класичні музично-театральні жанри;

 • називає виражальні засоби електронної музики;

Діяльнісний компонент

 • розрізняє та виконує вокальні твори сучасних напрямів (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня);

 • створює елементарні музичні композиції з використанням комп’ютерних технологій;

 • застосовує знання про сучасні музичні напрями у власній творчій діяльності

Оцінно-ціннісний компонент

 • висловлює емоційно-ціннісне ставлення до творів сучасного музичного мистецтва;

 • аналізує, інтерпретує, дає естетичну оцінку творам музичного мистецтва, (зокрема, естетично оцінює музичний супровід медіа та Інтернет-простору з активною критичною позицією);

 • усвідомлює загальнолюдські цінності, транслятором яких є твори музичного мистецтва минулого і сучасності;

 • усвідомлює необхідність збереження мистецького надбання людства.

Новаторство в музичному мистецтві

Наприкінці 7 класу учень/учениця виявляє здатність:

 • самостійно інтерпретувати музику сучасності, розуміючи взаємозв’язок традицій і новаторства;

 • виконувати сучасні вокальні твори, зокрема мовою оригіналу, створювати елементарний музичний супровід до них, здійснювати музично-технічне забезпечення шкільних виховних заходів, застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації та у соціокультурній діяльності;

 • розуміти зв’язок музики з предметами інших освітніх галузей і застосовувати міжпредметні компетентності у процесі самореалізації та у соціокультурній діяльності;

 • висловлювати критичні судження щодо музичних явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію щодо музичних явищ сьогодення під час дискусії, брати участь у різних видах індивідуальної і колективної музичної діяльності;

 • проявляти самостійність у процесі пізнання музичних явищ сучасності, прагнення використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні програми з музичного мистецтва у пошуково-дослідній і соціокультурній діяльності

comments powered by HyperComments