Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (5 – 7 кл.)

70 год на рік (2 год на тиждень), з них 8 год – резервний час

Клас
Тема року
Теми
5
Види мистецтв
Народне і професійне мистецтво
Взаємодія і синтез мистецтва
6
Жанри мистецтва
Образи природи в мистецьких жанрах
Образ людини в мистецьких жанрах
7
Мистецтво: діалог традицій і новаторства
Мистецтво у нашому житті
Новітні мистецькі явища
Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм
Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва (музеї, медіа, реклама)
Copy link