7 клас

Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
Зміст навчального матеріалу
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • орієнтується в особливостях музичної культури рідного краю;
 • знає про особливості аранжування народної та академічної музики;
 • наводить приклади відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;
 • розуміє особливості архітектури як виду мистецтва;
 • називає найвідоміші архітектурні пам'ятки рідного краю, України;
 • орієнтується в особливостях декоративно-прикладного мистецтва (розпис, писанкарство, вишивка, витинанка, народна іграшка тощо);
Діяльнісний компонент
 • виконує пісні, створює вокальні та інструментальні імпровізації;
 • порівнює оригінальні музичні твори та варіанти їх обробок, аранжувань;
 • створює архітектурні образи у різних техніках (по пам'яті, за уявою);
 • розробляє ескізи виробів декоративно-прикладного мистецтва та виконує творчі роботи (розпис, вишивка, витинанка, народна іграшки тощо) з урахуванням традицій;
 • застосовує знання та вміння з аранжування музики у власній виконавській творчості;
 • застосовує знання особливостей архітектури та декоративно-прикладного мистецтва у побуті
Оцінно-ціннісний компонент
 • інтерпретує, визначає естетичну оцінку творам різних видів мистецтва;
 • виявляє емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва;
 • усвідомлює українську культурну ідентичність, виявляє шану до мистецького надбання українського народу і гордість за нього,
 • пропагує національну культуру через власну художньо-творчу діяльність;
 • усвідомлює необхідність збереження художнього надбання українського народу та різних народів світу.
Мистецтво у нашому житті
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • орієнтується в особливостях музичних явищ ХХ –ХХІ ст. (джаз, рок, поп , шансон, авторська пісня, мюзикл електронна музика);
 • наводить приклади видів дизайну (графічний, промисловий, ландшафтний, арт-дизайн);
 • знає сучасні медіа технології для створення дизайнерського виробу.
Діяльнісний компонент
 • виконує вокальні твори сучасних напрямів (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня тощо);
 • створює елементарні музичні композиції з використанням комп’ютерних технологій;
 • розробляє ескізи дизайну середовища, транспорту, побутових виробів, одягу, поліграфічної продукції;
 • використовує знання про новітні музичні явища у власній творчій діяльності;
 • застосовує дизайнерські вміння у власному житті.
Оцінно-ціннісний компонент
 • аналізує, інтерпретує, виявляє емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва та художніх явищ сучасності і довкілля (зокрема, медіа та Інтернет-простору);
 • усвідомлює загальнолюдські, естетичні та художні цінності, транслятором яких є мистецтво різних регіонів світу;
 • усвідомлює українську культурну ідентичність,
 • виявляє повагу та толерантне ставлення до культурного розмаїття різних регіонів світу.
Новітні мистецькі явища, дизайн
Наприкінці 7 класу учень/учениця виявляє здатність:
 • самостійно інтерпретувати мистецькі явища сучасності, розуміючи їх зв’язок із природним, соціальним і культурним середовищами;
 • виконувати сучасні вокальні твори, зокрема мовою оригіналу, створювати елементарний музичний супровід до них, застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації;
 • виконувати творчі роботи з використанням досягнень мистецтва сучасності; здійснювати художнє оформлення шкільних і позашкільних виховних заходів, брати участь у соціокультурній діяльності;
 • розуміти зв’язок мистецтва з предметами інших освітніх галузей та застосовувати міжпредметні компетентності у соціокультурній діяльності;
 • висловлювати критичні судження щодо мистецьких явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію під час дискусії, брати участь у різних видах індивідуальної та колективної мистецької діяльності;
 • проявляти самостійність у процесі пізнання явищ мистецтва сучасності, використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні програми у пошуково-дослідній діяльності
Copy link