7 клас

Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • орієнтується в особливостях музичної культури рідного краю;

 • знає про особливості аранжування народної та академічної музики;

 • наводить приклади відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;

 • розуміє особливості архітектури як виду мистецтва;

 • називає найвідоміші архітектурні пам'ятки рідного краю, України;

 • орієнтується в особливостях декоративно-прикладного мистецтва (розпис, писанкарство, вишивка, витинанка, народна іграшка тощо);

Діяльнісний компонент

 • виконує пісні, створює вокальні та інструментальні імпровізації;

 • порівнює оригінальні музичні твори та варіанти їх обробок, аранжувань;

 • створює архітектурні образи у різних техніках (по пам'яті, за уявою);

 • розробляє ескізи виробів декоративно-прикладного мистецтва та виконує творчі роботи (розпис, вишивка, витинанка, народна іграшки тощо) з урахуванням традицій;

 • застосовує знання та вміння з аранжування музики у власній виконавській творчості;

 • застосовує знання особливостей архітектури та декоративно-прикладного мистецтва у побуті

Оцінно-ціннісний компонент

 • інтерпретує, визначає естетичну оцінку творам різних видів мистецтва;

 • виявляє емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва;

 • усвідомлює українську культурну ідентичність, виявляє шану до мистецького надбання українського народу і гордість за нього,

 • пропагує національну культуру через власну художньо-творчу діяльність;

 • усвідомлює необхідність збереження художнього надбання українського народу та різних народів світу.

Мистецтво у нашому житті

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • орієнтується в особливостях музичних явищ ХХ –ХХІ ст. (джаз, рок, поп , шансон, авторська пісня, мюзикл електронна музика);

 • наводить приклади видів дизайну (графічний, промисловий, ландшафтний, арт-дизайн);

 • знає сучасні медіа технології для створення дизайнерського виробу.

Діяльнісний компонент

 • виконує вокальні твори сучасних напрямів (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня тощо);

 • створює елементарні музичні композиції з використанням комп’ютерних технологій;

 • розробляє ескізи дизайну середовища, транспорту, побутових виробів, одягу, поліграфічної продукції;

 • використовує знання про новітні музичні явища у власній творчій діяльності;

 • застосовує дизайнерські вміння у власному житті.

Оцінно-ціннісний компонент

 • аналізує, інтерпретує, виявляє емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва та художніх явищ сучасності і довкілля (зокрема, медіа та Інтернет-простору);

 • усвідомлює загальнолюдські, естетичні та художні цінності, транслятором яких є мистецтво різних регіонів світу;

 • усвідомлює українську культурну ідентичність,

 • виявляє повагу та толерантне ставлення до культурного розмаїття різних регіонів світу.

Новітні мистецькі явища, дизайн

Наприкінці 7 класу учень/учениця виявляє здатність:

 • самостійно інтерпретувати мистецькі явища сучасності, розуміючи їх зв’язок із природним, соціальним і культурним середовищами;

 • виконувати сучасні вокальні твори, зокрема мовою оригіналу, створювати елементарний музичний супровід до них, застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації;

 • виконувати творчі роботи з використанням досягнень мистецтва сучасності; здійснювати художнє оформлення шкільних і позашкільних виховних заходів, брати участь у соціокультурній діяльності;

 • розуміти зв’язок мистецтва з предметами інших освітніх галузей та застосовувати міжпредметні компетентності у соціокультурній діяльності;

 • висловлювати критичні судження щодо мистецьких явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію під час дискусії, брати участь у різних видах індивідуальної та колективної мистецької діяльності;

 • проявляти самостійність у процесі пізнання явищ мистецтва сучасності, використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні програми у пошуково-дослідній діяльності

comments powered by HyperComments