Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (8 – 9 кл.)

35 год на рік (1 год на тиждень), з них 4 год – резервний час

Клас
Тема року
Теми
8
Мистецтво в культурі минулого
Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій: античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс
Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм
9
Мистецтво в культурі сучасності
Стилі та напрями мистецтва: імпресіонізм і постімпресіонізм, модернізм і постмодернізм
Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва (музеї, медіа, реклама)
Copy link