6 клас

Жанри музичного мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає і розуміє характерні ознаки жанрів камерно-вокальної та хорової музики (пісня, гімн, романс, кантата, ораторія, меса, літургія та ін.) відповідно до їх призначення;

 • наводить приклади творів жанрів камерно-вокальної та хорової музики;

Діяльнісний компонент

 • порівнює камерно-вокальні та хорові жанри;

 • виконує пісні, які виражають різні естетичні почуття;

 • інтерпретує образний зміст камерно-вокальних і хорових творів;

 • порівнює власну думку щодо музики з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;

 • застосовує набуті знання про вокальну та хорову музику у власній виконавській діяльності

Оцінно-ціннісний компонент

 • висловлює оцінні судження щодо музики різних жанрів,

 • виявляє естетичне ставлення до музичної діяльності,

 • усвідомлює загальнолюдські, естетичні та художні цінності у творах музичного мистецтва різних жанрів;

 • усвідомлює необхідність збереження музичної культури людства.

Жанри камерно-вокальної музики

Жанри хорової музики

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає і розуміє характерні ознаки музичних жанрів – камерно-інструментальних (прелюдія, скерцо, ноктюрн, етюд, варіації, рондо, соната, квартет та ін.), і симфонічних (увертюра, концерт, симфонія, симфонічна поема, сюїта та ін.);

 • наводить приклади музичних циклів, поєднання жанрів;

Діяльнісний компонент

 • виконує пісні, зокрема двоголосні;

 • інтерпретує інструментальні твори різних жанрів,

 • порівнює жанри камерної та симфонічної музики;

 • застосовує набуті знання про інструментальну музику в процесі міжособистісного спілкування

Оцінно-ціннісний компонент

 • висловлює оцінні судження щодо музики різних жанрів,

 • виявляє естетичне ставлення до музичної діяльності,

 • усвідомлює загальнолюдські, естетичні та художні цінності у творах музичного мистецтва різних жанрів;

 • усвідомлює необхідність збереження музичної культури людства.

Жанри камерно-інструментальної музики

Жанри симфонічної музики

Наприкінці 6 класу учень/учениця виявляє здатність:

 • інтерпретувати музичні твори різних жанрів, усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики;

 • виконувати пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі);

 • застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації, створення домашньої фонотеки, складання програм шкільних і позашкільних концертів;

 • розуміти зв’язок музики з гуманітарними та природничими дисциплінами, застосовувати міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності;

 • висловлювати оцінні судження щодо музики різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до музичної діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку щодо музики з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;

 • проявляти активність у процесі пізнання музичного мистецтва, використовувати медіаресурси (радіо, телебачення тощо) у пошуковій діяльності

comments powered by HyperComments